hr | en

Neva Begović

Biografija

Neva Begović (Zagreb, 1979.) diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (Valter Dešpalj), usavršavala se na Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu (Rudolf Leopold), pohađala je majstorske kurseve u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je na mnogim smotrama, manifestacijama i susretima mladih glazbenih umjetnika u Hrvatskoj i inozemstvu. Suutemeljiteljica je gudačkog kvarteta Porin (osnovanog 1998. god.) s kojim je sudjelovala na Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest 1999., te na 37. hrvatskom državnom natjecanju za komorne sastave, Tribini mladih umjetnika Radio podij 2000., 34. Tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić 2001. S Kvartetom Porin nastupa u domovini (Zadarske večeri, Osorske glazbene večeri, Festival Sv. Marka, Muzički bienalle, Dubrovačke ljetne igre, Lisinski subotom) i u inozemstvu (2000. u Hannoveru predstavlja Hrvatsku glazbu na Svjetskoj izložbi EXPO 2000, u Salzburgu na Mozarteumu, u Sloveniji, Argentini, Italiji i Kanadi). Realizirala je brojne solističke nastupe, uz recitale nastupila je na međunarodnim festivalima mladih gudača Strings only u više gradova Hrvatske, u Osijeku (Franjo Krežma) i Austriji (Cello-focus). Kao solist nastupila je uz Zagrebačku filharmoniju i Zagrebački komorni orkestar. Djeluje kao profesorica violončela na glazbenoj školi Pavla Markovca, snima za Hrvatski radio, za televiziju u Hrvatskoj i Austriji, te filmsku glazbu. (izvor: www.kvartetporin.com, 2014.)

Zanimanja violončelist
pedagog
Web stranica http://kvartetporin.com/hr/about/neva