hr | en

David Baumgarten

Biografija

David Baumgarten (Rijeka, 1982.) završio je osnovnu i srednju glazbenu školu Ivan Matetić Ronjgov u Rijeci u klasi (Vladimira Klobas) i teoretsko-pedagoški smjer. Nastupati počinje vrlo rano. Godine 2001. osvojio je 3. nagradu na natjecanju Ivan Zajc u Rijeci. Nastupao je i na natjecanjima glazbene mladeži udruge Lions International, na kojem 2000. godine osvaja 3. nagradu, kao i na 37. županijskom natjecanju učenika glazbe na kojem je osvojio 2. nagradu. Aktivno sudjeluje na seminarima glasovira. Od 2001. student je glasovira na Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković (Marina Ambokadze), diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Predaje na OGŠ V. Novak u Senju.

Zanimanja pijanist
pedagog