hr | en

Marijan Zuber

Biografija

Marijan Zuber (Lepoglava,1913. – Varaždin, 2008.) na Sveučilištu u Zagrebu završio je studij pedagogije, psihologije i filozofije (1937.). Glazbu je učio kod L. Matačića, O. Kolba, B. Komarevskog i dr. Djelovao je kao srednjoškolski nastavnik i potom ravnatelj (od 1956.) Glazbene škole u Varaždinu (1948. – 1973.). Na toj školi 1952. je osnovao Dječji zbor s kojim je postigao velike uspjehe, mnogo je nastupao i po drugim zemljama, za DZ obradio je i priredio niz međimurskih, zagorskih i rusinskih narodnih napjeva. Surađivao je u časopisima Kulturni radnik, Muzičke novine i Muzika i škola, bio je predsjednik Udruženja muzičkih pedagoga Hrvatske. Istaknuo se kao predavač i voditelj stručnih glazbenih seminara, te zborovođa i obrađivač narodnih napjeva za dječje zborove. Osobito je zaslužan za razvoj glazbenog školstva i amaterizma u Hrvatskoj. Za svoj rad dobio je niz priznanja. (izvor: LJM; 1984.)

Zanimanja zborovođa
dirigent
Web stranica file:///C:/Documents%20and%20Settings/dubravka.bukojevic/My%20Documents/Downloads/2Pintar.pdf