hr | en

Erika Krpan

Biografija

Erika Krpan (Ozalj, 1942.) studirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i Skopju, javlja se kao glazbeni kritičar Vjesnika, Telegrama, Hrvatskog sveučilišta i ljubljanskog Dela. U osamdesetima redovito surađuje u tjednicima Studio i Danas. Od 1976. je voditeljica Muzičkog informativnog centra Koncertne direkcije Zagreb, od 1994. do 2002. ravnateljica Koncertne direkcije Zagreb, od 2002. do 2006. urednica u izdavačkoj tvrtki HDS-a Cantus d.o.o. Od 1975. do 1979. obavlja razne funkcije u Muzičkom biennalu Zagreb, međunarodnom festivalu za suvremenu glazbu. Od 1988. do 1991. glavna je i odgovorna urednica časopisa Zvuk, a od 1998. do 2006. glavna urednica dvomjesečnika Cantus, revije Hrvatskog društva skladatelja. Autorica je brojnih članaka i prikaza, radijskih i televizijskih emisija, osobito s tematikom hrvatske glazbe 20. stoljeća, više znanstvenih studija te monografija Murai (Varaždin, 2000.) i Vladimir Ruždjak, tragom glazbe (Zagreb, 2009.). Sudjelovala je kao koautor u realizaciji nekoliko istraživačkih projekata Ministarstva kulture Republike Hrvatske (Kulturna politika Republike Hrvatske, Nacionalni izvještaj 1998.; Hrvatska u 21. stoljeću, Strategija kulturnog razvitka, 2001.; Scenski i koncertni prostori u Hrvatskoj, 2003.). Dobitnica je Odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića, nagrade Ivan Lukačić Varaždinskih baroknih večeri (2000.) i Nagrade Josip Andreis Hrvatskoga društva skladatelja (2006.). (izvor: www.hds.hr, 2014.)

Zanimanja muzikolog
glazbeni publicist
Web stranica http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34196