hr | en

Zvjezdana Bašić

Biografija

Zvjezdana Bašić (Šibenik, 1926. - Zagreb, 2005.) studij klavira diplomirala je 1950. (Svetislav Stančić) a magistrirala 1972. (Ivo Maček) na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Na Saveznom natjecanju u Beogradu 1951. osvaja Drugu nagradu (Prva nagrada tada nije bila dodijeljena), a godinu dana kasnije na Međunarodnom glazbenom natjecanju u Ženevi dobiva diplomu. Od 1950. do 1953. podučava na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu, od 1958. do 1959. na Muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu, ne napuštajući pijanističku karijeru. Od 1953. do 1970. sa suprugom koji radi u diplomaciji ex SFRJ niz godina živi u inozemstvu (osim 1958./59.) gdje dalje nastupa i usavršava se (na moskovskom Državnom konzervatoriju P.I. Čajkovski dvije se godine usavršavala kod Vere Gornostaeve, a zatim i kod slavnoga Genriha Nejgauza. Za boravka u Venezueli, dvije je godine studirala kod Harriet Serr u Caracasu). U Zagrebu od 1970. godine podučava na Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog, a godinu dana kasnije biva angažirana i kao predavač na Muzičkoj akademiji na kojoj radi do 2001. (1977. je promaknuta u zvanje izvanrednog, a 1983. i redovitog profesora). U dva je mandata bila pročelnicom Odsjeka za klavir, orgulje i čembalo (1983. - 88.; 1994. - 1997.). Među njezinim studentima ističu se Lovro Pogorelić, Mia Elezović, Ivana Švarc-Grenda, Ante Milić, Andrea Feitl, Srebrenka Poljak, Željko Vlahović i Katja Repušić a odgojila je i niz drugih priznatih pijanista. O Z. Bašić 2004. je objavljena monografija autorice Bosiljke Perić Kempf. (izvor: LJM, 1984.)

Zanimanja pijanist
pedagog
Web stranica http://hr.wikipedia.org/wiki/Zvjezdana_Ba%C5%A1i%C4%87