hr | en

Nikola Bašić

Biografija

Nikola Bašić (Zagreb, 1931.). završio je studij na Glazbenom odjelu Više pedagoške škole u Zagrebu. S velikim je uspjehom vodio pjevačke zborove u Karlovcu (Dr Dragomir Drakulić), Bjelovaru (Golub) i Šibeniku (Kolo) te radio kao nastavnik u muzičkim školama tih gradova. Od 1978. nastavnik je Muzičke škole u Petrinji (Narodno sveučilište Dom Kulture Moša Pijade) i dirigent Pjevačkog zbora Artur Turkulin. Bavio se skladanjem vokalne glazbe. Skladao je za mješovite zborove Triptih (Na novu plovidbu, Mrtva luka, Pjeni se more – D. Cesarić), Diptih (Jezero na Zelengori – J. Kaštelan, Naš vođa – V. Nazor), Listaj, goro, Mi (Nazor), Requiem za nevine žrtve rata (za dva recitatora, mješoviti zbor i klavir) i Pjesma o mojoj zemlji (Kaštelan; kantata za recitatora, mješoviti zbor i orkestar). Za dječje zborove napisao je Iza brda plava (G. Vitez), Telegrafske basne (G. Krklec), Prepelica (Vitez; za zbor i glasovir), pjesme iz Cicibana za zbor i komorni sastav te glazbene igrokaze Srebrozvjezdana (Ž. Hell), Plava boja snijega (Vitez) i Crvenkapica (Nazor). (izvor: LJM, 1984.)

Zanimanja skladatelj
dirigent
Web stranica http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1442
     Bibliografija
Naslov Godina objavljivanja
Šibenska glazbena događanja 1995