hr | en

Martin Barić

Biografija

BARIĆ, Martin, violinist i pedagog (Zagreb, 27. III 1915). Srednju školu završio je u Zagrebu. Studij violine diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1947. u klasi V. Humla. God. 1936–1941. bio je koncertni majstor Hrvatskoga simfonijskog orkestra, a od 1941. član Malog orkestra Radio-Zagreba, Zagrebačkih madrigalista i Komornog orkestra. Poslije rata djelovao je u zagrebačkoj Filharmoniji, Komornom orkestru Radio-Zagreba, Simfonijskom orkestru Jugoslavenske radio-difuzije i Simfonijskom orkestru Radničkoga KUD »Pavao Markovac« u Zagrebu (koncertni majstor). Nastupao je solistički i u komornim sastavima, najčešće kao član Muzičkog kolektiva Radio-Zagreba. Posebno se ističe kao violinski pedagog. Radio je 1946–1961. u Gradskoj muzičkoj školi (Muzička škola »Pavao Markovac«), 1961–1972. u Državnoj muzičkoj školi (Muzička škola »Vatroslav Lisinski«), od 1968. radi na Muzičkoj akademiji (od 1978. kao redoviti profesor). Bio je pročelnik gudačkih odjela u muzičkim školama, član stručnih komisija i žirija te predavač na seminarima za violinske pedagoge. Bio je i član Organizacijskog odbora I međunarodnog violinističkog natjecanja »Václav Huml« u Zagrebu u siječnju 1977. Za pedagoški je rad nagrađivan diplomama, plaketama te poveljom Udruženja pedagoga Jugoslavije 1979. Trideset-godišnjicu pedagoškog rada proslavio je 6. I 1979. svečanim koncertom svojih učenika u Hrvatskomu glazbenom zavodu. Bavio se aktivno i sportom.
Zlatko Stahuljak (1983)
članak preuzet iz Hrvatskog biografskog leksikona, izdanje 1983. - 2013.

Zanimanja violinist
pedagog
Web stranica http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=53750