hr | en

Stjepan Aranjoš

Biografija

Stjepan Aranjoš (Zagreb, 1914. - 2007.) violu je učio kod V. Humla, kompoziciju studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1935. s prekidima djeluje kao violist u orkestru Zagrebačke filharmonije (1948. – 1954. i 1970. – 1974.) gdje je i dalje povremeno svirao. Član je opernog orkestra u Zagrebu od 1938., a od 1940. Simfonijskog orkestra Radio-stanice. Već je 1940., zbog dobrog poznavanja glazbene literature, postao urednik za klasičnu glazbu Radio-stanice Zagreb. Bio je muzički urednik i urednik za ansamble Radio-Zagreba 1954. – 1964.; potaknuo je osnivanje komornih i orkestralnih sastava u kojima je i sâm nastupao. Od 1964. do 1970. bio je šef programa Zagrebačke filharmonije. Osobite zasluge stekao je organizatorskim radom. Zajedno s A. Janigrom i I. Vuljevićem (1953. – 1954.) utemeljio je ansambl Zagrebačkih solista, a preuzimanjem organizacijskih poslova osigurao ansamblu uvjete za nesmetan umjetnički rad. U ansamblu je djelovao do 1970. Od 1975. započeo je s organizacijom prvih koncerata u muzejima na otvorenom prostoru (Muzej za umjetnost i obrt, Muzej grada Zagreba). Za svoj organizacijski rad na Radio-stanici Zagreb odlikovan je Ordenom rada 1951. Godine 2004. objavio je knjigu Sjećanja Stjepana Aranjoša (izd. Zagrebačka filharmonija).

Zanimanja violist
glazbeni organizator