hr | en

Zdenka Weber

Biografija

Zdenka Weber (Varaždin, 1950.) 1974. je diplomirala engleski i njemački jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 1975. muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1978. do 1980. stipendistica je Francuske vlade. 1985. je obranila doktorat na Sveučilištu Sorbonne u Parizu. Od 1974. do 1994. radila je u Muzikološkom zavodu Muzičke akademije u Zagrebu. Usavršavala se na Sveučilištu u Beču (1975.), na Slobodnom sveučilištu u Berlinu (stipendija DAAD, 1987.) i na Tehničkom sveučilištu u Berlinu (stipendija DAAD, 1989.). Od 1980. do 1985. predavala je povijest glazbe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i od 1985. do 1990. na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. 1991./1992. predavala na Visokoj glazbenoj školi Hanns Eisler u Berlinu i radila u Institutu za muzikološka istraživanja Preussischer Kulturbesitz, a od 1992. do 1997. u Deutsche Oper Berlin. Od 1997. do 2001. je savjetnica za kulturu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu a od 2001. je savjetnica u Odjelu za kulturu Samostalne službe za Hrvate u inozemstvu i kulturu Ministarstva vanjskih poslova RH u Zagrebu, trenutno obnaša dužnost ministra savjetnika u Ambasadi RH u Beču. Od 1972. kontinuirano se bavi glazbenom publicistikom i objavljuje u hrvatskim i inozemnim dnevnim novinama, tjednicima i časopisima kao i na radiju i televiziji. Od 1974. objavljuje muzikološke radove u zemlji i inozemstvu. 1995. je objavila knjigu Impresionizam u hrvatskoj glazbi: recepcija glazbe Claudea Debussya u Hrvatskoj 1918.-1940. (Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb), a 2012. knjigu U zagrljaju glazbe (TIVA Tiskara Varaždin&sunakladnici Koncertni ured Varaždin i Ogranak Matice hrvatske Varaždin), urednica je i jedna od autorica monografije Milka Trnina, objavljene u povodu 150. godišnjice rođenja (Izd. Križ, 2013.). Od 1975. članica je Hrvatskog društva skladatelja, od 1992. Hrvatskog muzikološkog društva a od 1997. Znanstvenog savjeta kongresa Cultura europea Sveučilišta u Pamploni (Španjolska). Znanstveni i stručni radovi objavljeni su joj u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, SR Njemačkoj, Španjolskoj, Poljskoj, Izraelu, Danskoj, Švedskoj i Francuskoj. Sudjelovala je na muzikološkim kongresima, znanstvenim simpozijima i stručnim skupovima (Zagreb, Varaždin, Našice, Osijek, Krk, Osor, Grožnjan, Opatija, Ljubljana, Beograd, Đakovica, Skopje, Sarajevo, B, Bologna, Berlin, Unna, Leipzig, Pariz, Bordeaux, Strasbourg, Aalborg, Goeteborg, Tokyo, Haifa, Madrid, Pamplona, Lodz, Poznan, Varšava). Predsjednica je Udruge poklonika Milke Trnine.
(izvor: www.hds.hr, 2014.)

Zanimanja muzikolog
Web stranica http://katalog.hazu.hr/WebCGI.exe?Tip=traziJ&srchfield=7&searchdata=700%3A002549%20or%20701%3A002549%20or%20702%3A002549%20or%20600%3A002549&Exact=NotE&SelBase=1&NaslovSF=Weber,%20Zdenka