hr | en

Zlatko Pibernik

Biografija

Zlatko Pibernik (Zagreb, 1926. - 2010.) studij kompozicije završio je 1953. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (Krsto Odak). 1954. počinje raditi kao profesor u glazbenoj školi u Osijeku. Od 1960. živi i radi u Zagrebu, najprije kao profesor u eksperimentalnoj osnovnoj školi Jordanovac, a zatim od 1961. kao glazbeni urednik i voditelj grupe za režijsku glazbu Dramskog studija Radio Zagreba. Uz to je od 1968. nositelj programa i predavač na studiju tonskog snimanja Radničkog i narodnog sveučilišta Moša Pijade u Zagrebu. Dugogodišnji je umjetnički voditelj Dana hrvatske glazbe (1970.-79.), nakon čega postaje glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, a zatim i predsjednik Društva. Od1983. bio je glavni i odgovorni urednik Ars croaticae te odgovorni urednik izdavačkog projekta Izabrana djela Josipa Štolcera Slavenskoga. Uz skladanje, pedagoški rad te bogatu uređivačku i produkcijsku djelatnost bavio se i glazbenom kritikom. U skladateljskom opusu Zlatka Pibernika nazire se balansiranje među krajnostima – programatskom i apsolutnom glazbom, ali je ipak sintezom elemenata programnosti i 'čiste glazbenosti' pokušavao zadržati vlastitu glazbenu osobnost težeći odcjepljenju svoje glazbe od izrazito izvanglazbenih impulsa, što se ogleda u skladbama isključivo koncertantnoga tipa koje su za njega značile 'čisto muziciranje, živo zadovoljstvo u tonskom izražavanju kao i u rješavanju kompozicijskih problema'. (izvor: www.hds.hr, 2014.)

Zanimanja skladatelj
Web stranica http://www.zamp.hr/baza-autora/autor/pregled/133001628
     Nosači zvuka