hr | en

Ivan Matetić Ronjgov

Biografija

Ivan Matetić Ronjgov (Ronjgi kraj Kastva, 1880. – Lovran, 1960.) završio je učiteljsku školu u Kopru te od 1899. bio učitelj u mnogim istarskim mjestima (Žminj, Barban, Kanfanar, Sveti Petar u Šumi, Gologorica, Pićan, Klana, Opatija). Od 1919. do 1921. studira kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (F. Dugan st.). Potom je bio gimnazijski profesor u Sušaku, gdje je 1923. utemeljio privatnu glazbenu školu. Od 1925. do 1938. bio je tajnik Muzičke akademije u Zagrebu, gdje je od 1945. predavao glazbeni folklor. Od 1947. do 1951. bio je profesor glazbene škole u Rijeci. Melografijom se počeo baviti već tijekom učiteljevanja u Istri, a prve rezultate proučavanja istarske narodne glazbe, teorijske postavke tzv. istarske ljestvice, objavio je 1925.–26. u Sv. Ceciliji. Nadovezujući se na ranija nastojanja M. Brajše Rašana, riješio je problematiku latentne harmonije istarskih napjeva. Skladao je u tzv. neonacionalnom stilu većinom vokalne skladbe na temelju istarske ljestvice. Tužaljka za dječji zbor i soliste Ćaće moj (1933.) jedno je od najvrjednijih Matetićevih djela, a posebno se ističu još tzv. 'vokalne simfonije': Roženice (zborska kantata za mješoviti zbor, dva solista i recitatora, 1935.), mješoviti zborovi uz soliste Malo mantinjade v Rike na palade (1951.), Mantinjada domaćemu kraju (1954.), Naš kanat je lip (1956.), Na mamin grobak (1959.) te solo popijevka Galijotova pesen (1940.). Djeci je namijenio Čakavsko-primorsku pjevanku (1940.).
(izvor: www.enciklopedija.hr, 2014.)

Zanimanja skladatelj
folkloristi
Web stranica http://istrapedia.hr/hrv/243/matetic-ronjgov-ivan/istra-a-z/