hr | en

Anđelko Klobučar

Fotografija 281
Biografija

Anđelko Klobučar (Zagreb, 1931.) diplomirao je 1955. godine na Teorijsko-historijskom odsjeku zagrebačke Muzičke akademije. Kao B grupu predmeta polazio je kompoziciju kod Mila Cipre i orgulje kod Franje Lučića. Usavršavao se u orguljama kod Antona Nowakowskog u Salzburgu (1959. - 60.) te u kompoziciji kod Andréa Joliveta u Parizu (1965. - 66.). Od 1956. do 1968. srednjoškolski je profesor u Zagrebu. Od 1958. do 1963. glazbeni je suradnik pri Dubrava filmu u Zagrebu. Od 1968. djeluje na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, u zvanju docenta, od 1973. izvanrednog profesora, a od 1983. redovnog profesora, vodi kolegije polifonije te glazbenih oblika i stilova, a povremeno predaje i solfeggio. Od 1980. godine, s prekidom od 1993. do 1995., pročelnik je Odsjeka za kompoziciju i teoriju glazbe. Na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković Teološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Anđelko Klobučar vodi kolegije fuge, osnova polifone kompozicije i improvizacije. Od 1995. godine voditelj je seminara suvremene glazbe Ljetne orguljaške škole u Šibeniku, a od 1999. preuzima i ulogu ravnatelja programa.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja: Nagrada Milka Trnina, 1970. (za koncertnu djelatnost), Vjesnikova nagrada Josip Slavenski, 1986. (za Koncert za orgulje i orkestar), Nagrada Vladimir Nazor, 1990. (za Partitu za orgulje i izvedbu ciklusa Nativité du Seigneur O. Messiaena), Nagrada Ivan Lukačić, 1991. (za koncert francuske barokne glazbe), Nagrada Vladimir Nazor, 1996. (za životno djelo), Nagrada Grada Zagreba, 1997. (za mnogostruki doprinos u promicanju djela hrvatskih skladatelja i poticanje skladanja za orgulje), Nagrada Ivan Lukačić, 1999. (za rad na hrvatskoj glazbenoj baštini s osobitim obzirom na rekonstrukciju oratorija Prijenos sv. Dujma J. Bajamontija te odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Dugogodišnji je orguljaš Prvostolne crkve u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva skladatelja i redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 1992.).

***

KLOBUČAR, Anđelko (Zagreb, 1931). Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1949. – 53. studirao orgulje u klasi Franje Lučića, 1950. – 54. kompoziciju u klasi Mila Cipre te 1955. diplomirao na Historijsko-teorijskom odjelu. Usavršavao je orgulje 1959./60. u Salzburgu (Anton Nowakowski) i kompoziciju 1965./66. u Parizu (André Jolivet). U Zagrebu je 1956. – 58. bio srednjoškolski nastavnik, 1958. – 63. glazbeni suradnik Dubrava-filma, 1963. – 68. profesor teorijskih predmeta u Glazbenoj školi „Blagoje Bersa“, a na Muzičkoj akademiji 1968. – 2006. predavao je teorijske predmete na Odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju (od 1973. kao izvanredni i od 1983. kao redoviti profesor). Usporedno, 1963. – 2000. predavao i na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu te 1995. – 2001. na Ljetnoj orguljaškoj školi u Šibeniku. Kao orguljaš ostvario je zamjetnu koncertnu karijeru u Hrvatskoj, gdje je prvi promicao orguljski opus Oliviera Messiaena, i u inozemstvu, a više od 50 godina djelovao je i kao orguljaš zagrebačke Katedrale. Njegov opsežan skladateljski opus (više od 300 djela), koji obuhvaća simfonijsku, koncertantnu, orguljsku, komornu, vokalnu i vokalno-instrumentalnu te filmsku i crkvenu glazbu, „po iznimnoj složenosti i izdiferenciranosti osobita je pojava u hrvatskoj i svjetskoj povijesti glazbe u drugoj polovici 20. stoljeća“. Ako bi se njegov skladateljski stil htjelo nekako odrediti “onda bi se možda dalo zaključiti da se njegova glazba poigrava neoklasicizmom kao, zapravo, maglovitim stilskim određenjem, a da mu se nikada ne priljubljuje“ (Nikša Gligo). Među zapaženim skladbama su mu Sonatina za glasovir četveroručno (1979.), Sonata za alt-saksofon i glasovir (1982.), Concertino za dva kontrabasa i gudački orkestar (1983.), Muzika za orgulje i simfonijski orkestar (1987.), Treći gudački kvartet (1989.), Tri duhovna stiha za dva soprana i glasovirski trio (1991.), Papinska misa (uz 900. obljetnicu Zagrebačke biskupije) za mješoviti zbor, bariton, puk i orgulje (1994.). Dobitnik je mnogobrojnih nagrada u Hrvatskoj, među njima dvije za životno djelo. Od 1992. redoviti je član HAZU. (MIC / Minstrel 2015.)

Zanimanja skladatelj
orguljaš
pedagog
Web stranica http://info.hazu.hr/andelko_klobucar_biografija
     Bibliografija