hr | en

Vjera Katalinić

Biografija

- školovanje: 1978. diploma na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1990. magistrirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1999. doktorirala na Odsjeku za muzikologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beču
- studijski boravak: Freie Universität u Berlinu (R. Stephan) u okviru stipendije DAAD (1987./88.)
- projekti: od 1992. glavni istraživač na projektu W. A. Mozart i hrvatska glazbena kultura 1750.-1820.; od 2013. voditeljica međunarodnog projekta Music Migration in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South (MusMig)
- suradnica na projektima Sređivanje, katalogizacija i obradba muzikalija u Hrvatskoj (1992.-2011.);
- suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu Oper im Wandel der Gesellschaft (2005.-2008.)
- suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu Europe and Beyond: Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe, 1740-1960 (2009.-2011.)
- područja istraživanja: glazbena kultura 18. i 19. st.; glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj
- simpoziji: sudjelovala na više od 80 simpozija u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Slovačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Vel. Britaniji, Danskoj, Turskoj, Poljskoj, Ukrajini, Litvi, Rusiji, Španjolskoj, SAD i Kanadi
- autorski rad: autorica triju knjiga i više od 160 znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu
- urednički rad: 1998.-2005. glavna urednica časopisa Arti musices, od 2005. zamjenica glavne urednice; uredila osam zbornika radova
- nastavnička djelatnost: nasl. red. prof. na Odsjeku za muzikologija Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, na dodiplomskom i diplomskom studiju; predavanja na doktorskoj nastavi na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
pozvana predavanja održala u SAD, Irskoj, Italiji, Austriji i Poljskoj
- organizacija: upraviteljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU (od 1992.); predsjednica Hrvatskog muzikološkog društva (2007.-2013.); organizirala šest međunarodnih simpozija, tri hrvatska, a od 1999. redovite godišnje susrete Hrvatskog muzikološkog društva
- nagrada Hrvatskog glazbenog zavoda F. Kuhač (1978.), nagrada HAZU za 2006., nagrada Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva za 2006. (2007.)
(izvor: www.info.hazu.hr, 2014.)

Zanimanja muzikolog
Web stranica http://www.muza.unizg.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=370