hr | en

Josip Belamarić

Biografija

Josip Belamarić (Šibenik, 1953.) u Splitu je završio Klasičnu gimnaziju, na Sveučilištu u Zagrebu interfakultetski studij povijesti umjetnosti i muzikologije, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je magistrirao i doktorirao. Od 1979. je bio zaposlenik službe za zaštitu spomenika kulture u Splitu, a od 1991. do 2009. na dužnosti ravnatelja Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (danas Konzervatorski odjel Ministarstva kulture) u Splitu. Od 1985. do 1996. predavao je Ikonologiju na studiju koji je prethodio današnjem studiju povijesti umjetnosti u Splitu. Od 2010. je zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti, kao voditelj novoosnovanog Centra Cvito Fisković u Splitu. (izvor: www.ipu.hr, 2014.)

Zanimanja muzikolog
Web stranica https://www.ipu.hr/suradnici/znanstvenici/62/Josko-Belamaric