hr | en

Marko Demicheli

Biografija

Marko Demicheli (Split, 1942. — 1990.) u Splitu je završio Školu primijenjene umjetnosti (slikarstvo, 1962.) i Muzičku školu Josip Hatze (oboa), potom je diplomirao povijest umjetnosti na beogradskom Filozofskom fakultetu (1972.). Od 1972. radio je kao konzervator u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Splitu; od 1978. je djelovao kao slobodan umjetnik. Počeo je skladati sa 18 godina, a od 1970. predstavlja se javnosti svojevrsnim multimedijskim priredbama, iskazivanim kao 'poly-art', na kojima je izlagao vlastite slike i umjetničke fotografije te istodobno recitirao ili pjevao vlastite pjesme prateći se na gitari. S takvim programima (pod naslovima Dalmacija u zjenici, Gitara u kavezu, Hvala Ti za život itd.) nastupio je u Splitu, Zagrebu i u više primorskih gradova te 1978. na francuskoj TV. U slikarskim djelima (ulja, akvareli), zaokupljen odnosima figura u mediteranskom okružju, slijedi tradiciju P. Cézannea i ekspresionističkog simbolizma. U zrelijim, koloristički svjetlijim radovima, postiže cjelovitost kompozicije te humanu poetičnost ugođaja. Izlagao je na skupnim slikarskim izložbama (dobio je I. nagradu na IV. bijenalu plurizma u Pescari 1980.) i samostalno (Zagreb 1983.–84., Sisak 1984., Bol 1985., Split 1986.–88., Rijeka 1987., Zadar 1987., Mali Lošinj 1988. i dr.). Posmrtno mu je 1990. u splitskom Salonu Galić izložen ciklus slika Crni paravan, štafelaj i gitara. Kao skladatelj ostvario je pretežito šansone na vlastite tekstove (Henri Dunant, Get, Peristil, Kristalno nebo, Ludom svi drže Lukru i dr.) te prigodne himne i šlagere. Skladbe u vlastitoj interpretaciji snimio je na više kaseta (http://www.zamp.hr/baza-autora/autor/pregled/133004103).
(izvor: http://hbl.lzmk.hr, M. Kinel, I. Ajanović-Malinar, 1993./2014.)

Zanimanja skladatelj
slikar
Web stranica http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4537