hr | en

Rudolf Bruči

Biografija

Rudolf Bruči (Zagreb, 1917. - Novi Sad, 2012.) studij kompozicije završio je 1950. kod prof. Petra Bingulca na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a od 1954. do 1955. stručno se usavršavao na Akademie für Musik und darstellende Kunst u Beču. Od 1950. do 1955. je korepetitor, šef zbora i član orkestra Novosadske opere; od 1955. do 1974. direktor je Muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, od 1961. do 1963. direktor je Novosadske opere. Jedan je od osnivača Akademije umetnosti u Novom Sadu, njen prvi dekan (1974.-1978.) i redovni profesor kompozicije i orkestracije; od 1978. do umirovljenja 1983. istodobno je direktor Muzičkog centra Vojvodine (Opera, Balet, Vojvođanska filharmonija), 1979. izabran je za člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Nakon 1991. živio u Zagrebu. Pridruženi član Društva autora i skladatelja Francuske od 1976. Nagrade: Vitez nacionalnog reda za zasluge Republike Francuske, 1977. (Chevalier de l'ordre national du merite); Nagrada Kraljice Elizabete belgijske za simfonijsku muziku, 1965. (izvor: www.hds.hr, 2014.)

Zanimanja skladatelj
pedagog
Web stranica http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2922