hr | en

Bruno Bjelinski

Biografija

Bruno Bjelinski (Trst, 1909. - Zagreb, 1992.) u Zagrebu je 1934. završio studij prava s doktoratom. Istodobno je studirao na Muzičkoj akademiji kompoziciju kod B. Berse i F. Dugana st. te diplomirao 1936. Do II. svjetskog rata službovao je kao sudski i advokatski pripravnik. Za rata je bio interniran, zatim se priključio NOB-u i postao član Kazališta narodnog oslobođenja Jugoslavije na Visu. Nakon oslobođenja predavao je kraće vrijeme teoretske predmete na Srednjoj muzičkoj školi u Splitu (1944./45.), zatim u Zagrebu na Državnoj muzičkoj školi, a od jeseni 1945. do 1977. profesor je kontrapunkta i polifone kompozicije na Muzičkoj akademiji. — Skladati je počeo tridesetih godina (2 sonate za violinu i klavir, 1933. i 1937; 3 klavirske suite, 1938./39.; Toccata, 1938.) i odmah je pobudio pažnju glazbene javnosti. Neobično plodan stvaralac, skladao je djela gotovo svih glazbenih vrsta ali je pokazao veću sklonost instrumentalnoj glazbi. Osobito su brojna u njegovu opusu koncertantna djela; gotovo je svakom instrumentu posvetio po jedan ili više koncerata stekavši epitet najplodnijeg autora te vrste u Hrvatskoj. Među njima se izdvajaju Koncert za klarinet (1952.); Koncert za flautu (1925.), Serenada za trublju, klavir, gudače i udaraljke (1957.), Concertino za rog (1967.) i Koncertantna simfonija za klavir i orkestar (1967). Usporedo komponira raznovrsna orkestralna djela — 15 simfonija, simfonijete i dr. i premda nije izrazit pobornik programne glazbe, gotovo je svako simfonijsko djelo popratio posebnim, opisnim naslovom kojim pobliže pojašnjuje opći značaj ili ugođaj djela. Čitav niz djela namijenio je B. različnim, pretežno tradicionalnim, komornim sastavima, posebice Lirski kvartet za gudače (1943), 2 klavirska trija (II. Ratni trio, 1981.), Gumpis-trio za duhače (1979.) te niz sonata. Među klavirskim skladbama izdvajaju se ciklusi lirskih minijatura za djecu — Sedam bagatela (1950.), Proljetne igre (1957.), Na velikom brodu (1960.). Osobiti je smisao očitovao B. za stvaranje dječje glazbe pa je i veći dio svojih scenskoglazbenih djela posvetio dječjem kazalištu: opere Pčelica Maja (1952.), Heraklo (1969.) i Ružno pače (1981.), balete Pinocchio (1959.), Peter Pan (1966.) i Mačak u čizmama (1976.) te dječju priču Noćni sastanak (1969.). Neka su od tih djela izvođena osim u Jugoslaviji i u Beču, Salzburgu, Kasselu i Augsburgu. U novijoj cjelovečernjoj operi Orfej XX stoljeća (1978.) spaja raznorodne scenske i glazbene elemente — ulomke preuzete iz opera standardnog repertoara, rock-glazbu i blues, s vlastitim glazbenim zamislima. Vokalnoj je glazbi posvetio više lirskih ciklusa solo-popijevaka za glas i klavir ili orkestar: Pjesme za bezimenu (na stihove G. Krkleca), Bez povratka (Li-Tai-Po), Gitanjali (R. Tagore), Šuma spava (G. Vitez), Candomblé i dr. — Svoj glazbeni izraz B. temelji na neoklasicističkom nasljeđu. Djela su mu oblikovana većinom prema klasičnim formalnim obrascima, a glazbena građa redovito se kreče u granicama tonalnosti, katkad proširene ili zamućene kretanjima u netonalna područja. Međutim B. se nikad nije upuštao u avangardna eksperimentiranja već se u tijeku dugogodišnjeg stvaralaštva dosljedno držao smjera koji je započeo. Glavna su obilježja njegova glazbenog izraza čvrsta, živa ritmika, pjevna melodika, sklonost polifonom oblikovanju, baroknoj motoričnosti te lirskim ugođajima, vedrini i humoru. Lakoća i razigranost muziciranja sjedinjeni su sa šarolikom, pitoresknom orkestracijom što mnogim njegovim djelima daje mediteranski prizvuk. Iako B. nije nikad bio pristaša nacionalnog smjera, ipak se često inspirirao folklorom, posebno obilježjima balkanskih plesova i, za boravka u Brazilu, obilježjima južnoameričke glazbe. — Za svoje stvaralaštvo dobio više nagrada i priznanja, među njima nagrade za životno djelo Mlado pokoljenje (1965.) i Vladimir Nazor (1976.) te Nagradu »Josip Slavenski« (1986.). 1988. je izabran je za redovitog člana JAZU. (izvor: www.hbl.lzmk.hr, I. Ajanović, 1989./2014.)

Zanimanja skladatelj
pedagog
Web stranica http://www.hds.hr/clan/bjelinski-bruno/#members