hr | en

Željko Brkanović

Fotografija 19
Biografija

Željko Brkanović (Zagreb, 1937.) na zagrebačkoj je Muzičkoj akademiji 1963. diplomirao glasovir (Svetislav Stančić), a na Fakultetu za muzičku umjetnost u Skopju 1979. diplomirao je kompoziciju (Toma Prošev). Na Accademia musicale Chigiana u Sieni usavršavao se u dirigiranju (Hermann Scherchen, Bruno Rigacci), a u Stuttgartu je kod Erharda Karkoschke specijalizirao kompoziciju (1987. - 88.) kao stipendist DAAD. Djelovao je kao dirigent u Operi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1963. - 69.), potom kao dirigent Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu (1964. - 66.), urednik u Glazbenoj proizvodnji Hrvatske radio-televizije (od 1969.) te predavač teorijskih predmeta i kompozicije na Muzičkoj akademiji u Titogradu, današnjoj Podgorici u Crnoj Gori (1980. - 89.). Na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji radi od 1966. godine, najprije kao zborovođa, potom kao predavač teorijskih predmeta (od 1983.), a od 1997. i kao profesor kompozicije.

Željko Brkanović intenzivno se počinje baviti skladanjem 1970. godine, a dosad je napisao oko pedeset skladbi među kojima je najveći broj izveden i snimljen za radio i televiziju. Njegova djela izvođena su na Međunarodnoj glazbenoj tribini u Opatiji (danas u Puli), Danima hrvatske glazbe u Zagrebu, Ohridskom ljetu, Splitskom ljetu, Muzičkom biennalu Zagreb te na koncertima u Zagrebu, Dubrovniku, Požegi, Portorožu, Radencima i Skopju. Godine 1979. pijanist V. Krpan izveo je Brkanovićevu Tonalnu sonatu u Rotterdamu i Utrechtu. Iste godine njegove je skladbe Šest lekcija i Equfer izvodio ansambl ACEZANTEZ na turneji u Engleskoj, Francuskoj, Portugalu i SAD-u. Zagrebački gitarski trio, Klavirski trio Orlando, gitarist I. Römer, kontrabasist F. Kakarigi, pijanist F. Došek i drugi izvodili su njegova komorna djela na svojim međunarodnim turnejama. I pojedini strani ansambli praizvodili su njegove skladbe: Orkestar RTV Skopje (Suita za gudače, Tribina u Opatiji 1977.), Silesian String Quartet iz Poljske (II. gudački kvartet, Muzički biennale Zagreb, 1995.), Kvartet David iz Milana (I. gudački kvartet, Osorske glazbene večeri 2000.).

Uz skladateljsku, pijanističku, dirigentsku i pedagošku, Željko Brkanović bavio se i publicističkom djelatnošću. Njegovi publicistički radovi objavljeni su u Zvuku i Vjesniku te na III. programu Hrvatskoga radija. Član je Hrvatskog društva skladatelja. Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima valja istaknuti odlikovanje Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi (1999.), diskografska nagrada Porin za najbolju skladbu za solo ili manji sastav (Tonalna sonata za glasovir) te Nagrada Vladimir Nazor za postignuća u glazbenoj umjetnosti (2003.).

***

BRKANOVIĆ, Željko (Zagreb, 1937). Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1962. diplomirao glasovir u klasi Svetislava Stančića. Kompoziciju isprva učio kod svog oca, skladatelja Ivana Brkanovića, a nastavio u klasi Tome Proševa na Fakultetu za muzičku umjetnost u Skoplju, gdje je diplomirao 1979. Usavršavao se na tečajevima dirigiranja kod Hermanna Scherchena i Brune Rigaccija 1965. u Sieni (Accademia musicale Chigiana) te 1987./88. specijalizirao kompoziciju kod Erharda Karkoschke u Stuttgartu. Djelovao je kao dirigent u Operama u Splitu (1964. – 66.) i Zagrebu (1966. – 69.) te kao glazbeni urednik i producent na Radio-televiziji Zagreb (1969. – 80.). Predavao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Titogradu/Podgorici (1980. – 88.), a na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je od 1984. bio predavač teorijskih predmeta, od 1997. profesor je kompozicije (2000. – 07. redoviti profesor u trajnom zvanju, potom vanjski suradnik). Intenzivno sklada od početka 1970-ih, stvorivši opus koji obuhvaća gotovo 200 djela svih glazbenih vrsta. Djela su mu u nas i u inozemstvu izvodili ugledni domaći i strani solisti i sastavi poput pijanista Vladimira Krpana (Tonalna sonata, Preludij), gitarista Istvana Römera (Suita mediterana), ansambla za suvremenu glazbu ACEZANTEZ (Šest lekcija, Equfer), Zagrebačkog gitarskog tria (Sonata a tre), Tria Orlando (Klavirski trio), Orkestra Radio-televizije Skoplje (Suita za gudače), Simfonijskog orkestra HRT-a (II. simfonija), Kvarteta David iz Milana (I. gudački kvartet), Silesian String Quarteta iz Poljske (II. gudački kvartet). Svojim najvažnijim koncertantnim djelima (Koncert za violinu, Koncert za glasovir, Koncert za violinu, violončelo i orkestar, Koncertni rondo za glasovir i puhački orkestar) „dopunjuje i obogaćuje hrvatsko koncertantno izvodilaštvo na način koji objedinjuje dobre uzore, a istodobno osvaja autorskom osobnošću“ (Jagoda Martinčević). Skladateljstvo temelji na klasičnim oblicima, koje preobražava služeći se suvremnim tehnikama. „U traganju za novim zvukovnim senzibilitetom u svoju glazbu unosi novoromantičku izražajnost“ (Ivona Ajanović-Malinar). Dobitinik je više glazbenih nagrada i priznanja u Hrvatskoj. (MIC / Minstrel 2015.)

Zanimanja skladatelj
pedagog
Web stranica http://www.hds.hr/clan/brkanovic-zeljko/#members