hr | en

Davor Radić

Biografija

Davor Radić (Pula, 1958.) nakon diplome na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje diplomirao je i solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Član Opernog zbora HNK u Zagrebu postao je 1991., solist Opere je od 2002. godine a 2011. dobio je status prvaka Opere. U HNK Zagreb te drugim opernim kućama ostvario je niz uloga. Dobio je Nagradu Vladimir Ruždjak za sezonu 2008./2009. (uloga Forda u operi Falstaff, HNK Zagreb, 2009., režija Arnaud Bernard), Nagradu Hrvatskog glumišta za najbolje ostvarenje u opereti/mjuziklu (uloga Griše u predstavi Jalta, Jalta Milana Grgića i Alfija Kabilja, HNK Osijek, režija Nina Kleflin i ZGK Komedija, 2009., režija V. Štefančić).

Zanimanja bariton
Web stranica http://www.hnk.hr/biografije/davor-radic/