hr | en

Antonin Zaninović

Biografija

Antonin Zaninović (Velo Grablje, Hvar, 1879. – Dubrovnik, 1973.) dominikanac, studij teologije završio je u Dubrovniku, zaređen je 1901. Glazbu je učio kod Frane Lederera. Živio je i djelovao u dominikanskim samostanima u Dubrovniku, Starome Gradu na Hvaru, Zagrebu, Splitu i Bolu na Braču. Bavio se proučavanjem starijih općih i glazbenih arhivskih vrela, osobito na području Dubrovnika i Dalmacije, te etnomuzikologijom. Objavio je pedesetak radova, većinom u časopisu za crkvenu glazbu Sv. Cecilija. Proučavao je povijest orgulja, dalmatinske kolede, glazbu za svetkovinu sv. Vlaha u Dubrovniku, glazbu sačuvanu u srednjovjekovnim kodeksima Trogira, Dubrovnika, Staroga Grada, Zadra i dr. Pronašao je i najstariji višeglasni napjev s hrvatskim tekstom s kraja XIV. st. u Starome Gradu (Hrvatski trop 'Blagoslovimo Gospodina' u dijafoniji, u: Sv. Cecilija, 1970.). Skladao je i različita djela na području crkvene glazbe. Istraživao je povijest dominikanskoga reda te objavio veći broj radova o pojedinim dominikancima i o općoj povijesti reda na našim prostorima. (izvor: www.enciklopedija.hr, 2014.)

Zanimanja glazbeni pisac
Web stranica http://katalog.hazu.hr/WebCGI.exe?Tip=traziJ&srchfield=7&searchdata=700%3A011153%20or%20701%3A011153%20or%20702%3A011153%20or%20600%3A011153&Exact=NotE&SelBase=1&NaslovSF=Zaninovi%E6,%20Antonin