hr | en

Ennio Stipčević

Biografija

Ennio Stipčević (Zagreb, 1959.) studij muzikologije (1983.) i postdiplomski studij (1986.) završio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu doktorirao je 1993. godine. Od 1984. zaposlen je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Odsjek za povijest hrvatske glazbe), sada u zvanju višega znanstvenoga suradnika. Od 1994. predaje na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a od 1997. i na Hrvatskim studijima, 1996./1997. provodi kao Fulbright visiting scholar na Yale University (New Haven) u SAD. Od 2001. izabran je kao fellow/član pri The Harvard Univesity Center for Italian Renaissance Studies - Villa I Tatti u Firenzi. Od 1994. član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dosad je sveukupno objavio 14 knjiga, 133 članka (53 znanstvena + 80 stručnih), 20 kritičkih notnih izdanja, te oko 300 novinskih članaka, recenzija, leksikonskih i enciklopedijskih natuknica. K tome je uredio 10 znanstvenih knjiga. Sudjelovao je na tridesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Poljskoj, SAD, Italiji, Sloveniji i Francuskoj. Bio je član uredništva časopisa Vijenac, član redakcije časopisa Arti musices (1992.-1995.), te urednik za glazbena izdanja u Školskoj knjizi (2002.-2004.), kada je priredio dvadesetak osmoškolskih i gimnazijskih udžbenika i drugih pedagoških publikacija glazbene kulture. Koscenarist je dokumentarnog filma U potrazi za Lukačićem (2000.), prikazanog više puta na HTV-u, te na međunarodnoj muzikološkoj konferenciji u New Yorku (2005.). Pripremio je izložbu Renesansna glazba u Dubrovniku (Dubrovnik, Dom Marina Držića, 18. svibnja – 8. kolovoza 2010.). Surađuje s brojnim domaćim i inozemnim ansamblima za staru glazbu, za koje priprema transkripcije stare hrvatske glazbe. Dobitnik je strukovnih nagrada Ivan Lukačić Varaždinskih baroknih večeri (1988., 1998., 2011.), Andrija Patricij Osorskih glazbenih večeri (1998.), te posebnih priznanja, Priznanja za doprinos Festivalu Varaždinskih baroknih večeri (1995.) i Priznanja za doprinos u radu i napretku Klasične gimnazije i razvoju humanističkog obrazovanja Klasične gimnazije u Zagrebu (2007.). Nagrađen je znanstvenim nagradama Josip Andreis Hrvatskoga društva skladatelja za knjigu o I. Lukačiću (2008.) i nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za knjigu o F. Usperu (2009.).

Zanimanja muzikolog
Web stranica http://www.muza.unizg.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=375