hr | en

Dubravko Detoni

Fotografija 11
Biografija

DETONI, Dubravko (Križevci, 1937). Diplomirao je glasovir 1960. u klasi Svetislava Stančića i kompoziciju 1965. u klasi Stjepana Šuleka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U glasoviru se usavršavao u Sieni (Guido Agosti, Alfred Cortot), a u kompoziciji u Varšavi (Witold Lutosławski, Graźyna Bacewicz, Eksperimentalni studio Poljskog radija), Darmstadtu (György Ligeti, Karlheinz Stockhausen) i Parizu (John Cage). Djelovao od 1964. do 2002. kao urednik-producent Glazbene proizvodnje HRT-a. God. 1970. osnovao te niz godina bio umjetnički ravnatelj, autor i pijanist Ansambla Centra za nove tendencije Zagreb (ACEZANTEZ), koji je odigrao važnu ulogu u afirmaciji suvremene glazbe u nas. Njegov opus obuhvaća oko 170 djela s područja orkestralne, komorne, solističke, vokalne i elektroničke glazbe. Autor je i niza multimedijalnih projekata i eksperimenata, jedanaest knjiga poezije, proze, eseja, dnevnika i putopisa, više serijâ radijskih i televizijskih emisija te mnogobrojnih koncertnih i diskografskih komentara. U svom umjetničkom razvoju prošao je faze u kojima je koristio tekovine klasičnoga nasljeđa, dodekafoniju i serijalnu tehniku te značajke tzv. poljske škole, a postupno je stvorio vlastiti glazbeni svijet, koji počiva na čistom zvuku i glazbenoj ideji. Često u težnji za obogaćivanjem zvuka kombinira klasični instrumentarij s elektroničkom glazbom. Najizvođenije djelo mu je skladba Zaboravljene muzike za gudački kvartet (1981.), a zapažene su mu i skladbe The Wonderful Monster of Time za orkestar (1983.), 47 pitanja za orkestar (1985.), Crna glazba za glasove, komorni sastav i elektroniku (1988.), Musica Danieliana za glasovir i orkestar (1998.), Banalia za glas, komorni sastav i elektroniku (1998.) te Dolce furioso za komorni orkestar (2002.). Djela su mu izvođena na svim kontinentima, na najuglednijim svjetskim festivalima (učestalo i na Muzičkom biennalu Zagreb), tiskana u nas i u inozemstvu te objavljena na više od pedeset diskografskih izdanja. Dobitnik je više nagrada u Hrvatskoj i u inozemstvu (Grand Prix VI. Biennala mladih u Parizu 1969; La tribune Internationale des Compositeurs – UNESCO, Pariz, 1972.; Premio Italia, Venecija 1973; Nagrada "Bedřich Smetana" u Pragu 1976.). (MIC / Minstrel 2015.)

Zanimanja skladatelj
pijanist
glazbeni pisac
Web stranica http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4650