hr | en

Leo Weiss

Biografija

Evo što Lujo Grün 1930. godine piše u listu Hanoar (1930/31, sv. I, str. 92-93): „Leo Weiss rodio se 16. marta 1905. u Srijemskoj Mitrovici. Od najranijega djetinjstva pokazivao je neobičnu nadarenost za muziku. Kada su mu se roditelji preselili u Zagreb, učio je klavir kod Antonije Geiger-Eichhorn, a poslije u Beču kod Gisele Beck. God. 1924. otputio se na studij kemije u Prag, ali ga je napustio i odlučio baviti se samo muzikom. Vratio se u Zagreb, učio klavir kod Felice Streim i stupio u klasu Blagoja Berse na Muzičkoj akademiji. Taj je nauk prekinuo i bez prave tehničke spreme otišao na Hochschule für Musik u Berlin, gdje bje primljen među mnogim natjecateljima. Klavir je učio kod Liebermanna (iz Busonijeve škole). Nezadovoljan naukom na Visokoj školi za muziku, željan novih pobuda i oblika koji će biti pravi izričaj za neobuzdani kaos njegovih muzičkih invencija, raznobojnih i uskipjelih, ode k Arnoldu Schönbergu, revolucionaru i nosiocu napretka u muzici, koji ga primi među svoje učenike. Mjeseci grozničavog studija i stvaranja obećavali su da će Leo Weis mnogo ranije nego što je to običaj iznenaditi svijet dozrelim radovima. Ali, otputovao je iz Berlina u Dornach, u Švicarski Goetheanum, sijelo antropozofije i tamo je 5. januara 1928. umro od trovanja konzervom. Iza njegove smrti izvedeno mu je jedno djelo na javnoj priredbi Zagrebačke muzičke akademije, te je naišlo na jednodušno priznanje. Među njegovim djelima ima mnogo započetih i gotovo dovršenih kompozicija, koje bi trebalo urediti, jer se u njima krije blago.“ (http://www.hgz.hr/glasila/Glasilo_HaGeZe_10-11_05.pdf)

Zanimanja