hr | en

Datum održavanja Naziv priredbe Naziv institucije ▲
13.09.1982 Komorni koncert - Navek s Titom
22.06.1998 1. koncert Zagrebačkih solista
24.06.1998 2. koncert Zagrebačkih solista
27.06.1998 4. koncert Zagrebačkih solista
09.05.1998 Fred Došek / Beit Frankfurt - Tel Aviv, The Israel Croatia Friendship League
26.07.1992 Branka Janjanin na II europskom simpoziju harfe u Nürnbergu
03.09.1990 Jonge Joegoslvische componisten
20.07.1988 Camerata Lysy Gstaad, Antonio Lysy, Alberto Lysy
Zvuci Panonije '87
14.10.1987 U čovjeku sunca će biti…, koreodrama
Damir Gregurić
11.04.1991 Zvuk i slika
08.04.1989 Milićević: Around za četiri ozvučena vozila
A. Webern: Cantates
11.04.2003 Na prašni cest kaj pela v Varaždin Kristuš na križu visi, izložba
14.04.2003 Moj doživljaj Muke, izložba studenata ALU
16.04.2003 Lirika Velikog Petka iz pjesništva Ivana Pavla II
16.06.2003 Jože Haluza, violina, Varaždinski komorni orkestar
17.06.2003 Jože Haluza, violina, Varaždinski komorni orkestar
27.06.2003 Jože Haluza, violina, Varaždinski komorni orkestar
08.04.1995 Književna tribina uz glazbeni intermezzo
Koncert učenika i studenata Međunarodne ljetne škole na Hvaru
/quercus/performance/5620
04.08.2004 Suvremeni hrvatski skladatelji u Visu 1
06.08.2004 Suvremeni hrvatski skladatelji u Visu 2