hr | en

Datum održavanja ▲ Naziv priredbe Naziv institucije
Koncert na dar Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
Zvuci Panonije '87
Damir Gregurić
Međunarodni projekt Musical Links, Švedska
A. Webern: Cantates
Koncert učenika i studenata Međunarodne ljetne škole na Hvaru
Promocija CD-a "Con fronting silence" Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
Solistički koncert - Josipa Brlobuš, alt i Jakša Zlatar, glasovir (veljača 1978) Povijesni muzej
/quercus/performance/5620
16. svjetski festival animiranog filma Zagreb 2004. (14.6.-19.6.) Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
17.05.1961 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
17.05.1961 Koncertni studio - 19.45
18.05.1961 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
18.05.1961 Koncertni studio
19.05.1961 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
19.05.1961 Koncertni studio
20.05.1961 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
20.05.1961 Koncertni studio
21.05.1961 Hrvatski glazbeni zavod Hrvatski glazbeni zavod
21.05.1961 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
21.05.1961 Koncertni studio
22.05.1961 Hrvatski glazbeni zavod Hrvatski glazbeni zavod
22.05.1961 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
22.05.1961 Simfonijski orkestar i Hor RTV Beograd
23.05.1961 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb