hr | en

Datum održavanja ▲ Naziv priredbe Naziv institucije
15.05.1963 Radničko sveučilište "Moša Pijade" RANS Moša Pijade - dvorana
15.05.1963 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
15.05.1963 Koncertna dvorana "Istra" Zagrebačko kazalište mladih - Dvorana Istra
15.05.1963 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
16.05.1963 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
16.05.1963 Koncertna dvorana
12.05.1965 Koncertni studio "Istra" Zagrebačko kazalište mladih - Dvorana Istra
13.05.1965 Studentski centar Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar
13.05.1965 Studentski centar Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar
13.05.1965 Hrvatski glazbeni zavod Hrvatski glazbeni zavod
14.05.1965 Studentski centar Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar
14.05.1965 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
14.05.1965 Koncertni studio "Istra" Zagrebačko kazalište mladih - Dvorana Istra
15.05.1965 Studentski centar Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar
15.05.1965 Studentski centar Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar
15.05.1965 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
15.05.1965 Zagrebačko dramsko kazalište Dramsko kazalište "Gavella"
16.05.1965 Hrvatski glazbeni zavod Hrvatski glazbeni zavod
16.05.1965 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
16.05.1965 Koncertni studio "Istra" Zagrebačko kazalište mladih - Dvorana Istra
17.05.1965 Studentski centar Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar
17.05.1965 Hrvatski glazbeni zavod Hrvatski glazbeni zavod
17.05.1965 Zagrebačko dramsko kazalište Dramsko kazalište "Gavella"
18.05.1965 Studentski centar Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar
18.05.1965 Hrvatsko narodno kazalište Hrvatsko narodno kazalište Zagreb