hr | en

Datum održavanja ▲ Naziv priredbe Naziv institucije
09.11.2017 Kulturno-turistički centar Gervais, Velika dvorana Kulturno-turistički centar Gervais
09.11.2017 Kulturno-turistički centar Gervais, Mala dvorana Kulturno-turistički centar Gervais
10.11.2017 Kristalna dvorana Hotela Kvarner Kristalna dvorana hotela "Kvarner"
10.11.2017 Kristalna dvorana Hotela Kvarner Kristalna dvorana hotela "Kvarner"
10.11.2017 Kristalna dvorana Hotela Kvarner Kristalna dvorana hotela "Kvarner"
11.11.2017 Kristalna dvorana Hotela Kvarner Kristalna dvorana hotela "Kvarner"
11.11.2017 Im Zeitfluss Kristalna dvorana hotela "Kvarner"
12.11.2017 Veselo je društvo naše Studio Zvonimir Bajsić
12.11.2017 Završni koncert seminara za studente instrumentaliste Kristalna dvorana hotela "Kvarner"
13.11.2017 "Aleksandrov" zbor, orkestar i balet Crvene armije Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
13.11.2017 Lisinski u Rijeci: Aljoša Jurinić Guvernerova palača, Rijeka
15.11.2017 Lisinski u Beču Crkva sv. Petra (Peterskirche)
15.11.2017 Nove skladbe za Jazz orkestar HRT-a Studio Zvonimir Bajsić
16.11.2017 Razum i osjećaji Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
17.11.2017 Plavi ciklus Zagrebačke filharmonije Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
20.11.2017 Mladi u Lisinskom i HDGU Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
21.11.2017 Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo Hrvatski glazbeni zavod
22.11.2017 Lisinski u Beču: Bow vs. Plectrum Hrvatski centar u Beču (Burgenländisch-Kroatisches Zentrum)
22.11.2017 Pobjednici europskih i hrvatskih natjecanja mladih glazbenika Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
24.11.2017 Crveni ciklus Zagrebačke filharmonije: Koncert u sklopu Zagrebačkog harfističkog festivala Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
24.11.2017 Lisinski u Beču: Ana Vidović Wiener Konzerthaus
25.11.2017 Cameristi della Scala Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
26.11.2017 Lisinski u Beču: Jazz orkestar HRT-a Jazz & Music Club Porgy & Bess
28.11.2017 Proglašenje dobitnika Nagrade "Ivo Vuljević" za 2017. godinu Muzej Mimara
01.12.2017 Plavi ciklus Zagrebačke filharmonije Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog