hr | en

Datum održavanja ▲ Naziv priredbe Naziv institucije
23.05.2004 3. međunarodno natjecanje "Zlatko Grgošević" Hrvatski glazbeni zavod
23.05.2004 Koncert tradicionalne korejske glazbe i plesa Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
23.05.2004 Big Band HRT-a Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
23.05.2004 Marko Ferlan, Ivan Petričević, gitare Crkva sv. Ivana Krstitelja, Zagreb
24.05.2004 Mak Grgić, Iva Nežić, gitare Crkva sv. Ivana Krstitelja, Zagreb
24.05.2004 Milan Turković, fagot, Gudački kvartet Sebastian Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
25.05.2004 Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Koncert učenika škole Hrvatski glazbeni zavod
25.05.2004 Gitaristički orkestar Guellyba Crkva sv. Ivana Krstitelja, Zagreb
26.05.2004 Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Koncert učenika škole Hrvatski glazbeni zavod
26.05.2004 Klub HGZ-a, Podrumsko druženje srijedom: Branko Despot: Metafizika muzike Hrvatski glazbeni zavod
26.05.2004 Tamara Jurkić-Sviben, glasovir, recital posvećen skladateljici Ivani Lang Muzej Mimara
26.05.2004 Frane Verbanac, Kajo Milišić, Ivan Vilhar, gitare Crkva sv. Ivana Krstitelja, Zagreb
27.05.2004 G. Verdi: La Traviata Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
27.05.2004 Glazbena škola Zlatka Balokovića, Koncert učenika škole Hrvatski glazbeni zavod
27.05.2004 Robert Belinić, gitara Crkva sv. Ivana Krstitelja, Zagreb
28.05.2004 Zagrebački puhački ansambl Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina
28.05.2004 Glazbena škola Zlatka Balokovića, Koncert učenika škole Hrvatski glazbeni zavod
28.05.2004 Zagrebački gitaristički kvartet - Tri, četiri, sad!!! Crkva sv. Ivana Krstitelja, Zagreb
29.05.2004 G. Verdi: La Traviata Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
29.05.2004 Bianka Kolompar, violina, Ambrozije Puškarić, gitara Hrvatski glazbeni zavod
30.05.2004 Svečani koncert povodom 10. godišnjice Varaždinskog komornog orkestra, P.Dešpalj Hrvatsko narodno kazalište Varaždin - Velika koncertna dvorana
30.05.2004 Uz Virtuoso, Ivan Škreblin, glasovir Hrvatski glazbeni zavod
31.05.2004 Večer skladbi Vatroslava Lisinskog, u povodu 150. godišnjice smrti Hrvatski glazbeni zavod
31.05.2004 Dan grada Zagreba - Zagrebačka filharmonija, Vjekoslav Šutej Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
01.06.2004 G. Rossini: Turčin u Italiji, komična opera Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka