hr | en

Koncertna dvorana "Istra"

Manifestacija Muzički biennale Zagreb međunarodni festival za suvremenu glazbu, 08.05.1963-16.05.1963
Mjesto održavanja Zagrebačko kazalište mladih - Dvorana Istra
Vrsta priredbe koncert komorne glazbe
Datum održavanja 14.05.1963
Početak 20:00
Dirigenti Andrzej Markowski
Sastavi Komorni orkestar Krakovske filharmonije
Organizatori Hrvatsko društvo skladatelja - Muzički biennale Zagreb
Solisti Halina Łukomska
B. Lutak
Tomasz Michalak