hr | en

Radničko sveučilište "Moša Pijade"

Manifestacija Muzički biennale Zagreb međunarodni festival za suvremenu glazbu, 08.05.1963-16.05.1963
Mjesto održavanja RANS Moša Pijade - dvorana
Vrsta priredbe koncert komorne glazbe
Datum održavanja 13.05.1963
Početak 16:30
Dirigenti Ivo Petrić
Igor Gjadrov
Sastavi Festivalski ansambl, MBZ
Organizatori Hrvatsko društvo skladatelja - Muzički biennale Zagreb
Solisti Ruža Pospiš Baldani
Pavla Uršič-Petrić
Fred Došek
Jurica Murai
Darko Lukić