hr | en

Gudački kvartet "Pro arte"

Manifestacija Muzički biennale Zagreb međunarodni festival za suvremenu glazbu, 12.05.1975-18.05.1975
Mjesto održavanja Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
Vrsta priredbe koncert komorne glazbe
Datum održavanja 15.05.1975
Početak 15:30
Sastavi Gudački kvartet Pro Arte
Solisti Janko Kichl
Djela Adalbert Marković:La méditation za gudački kvartet
Miroslav Miletić:Modifikacije za gudače i udaraljke
Gerd Domhardt:Gudački kvartet br. 1