hr | en

Elektronski studio Radio Beograda

Manifestacija Muzički biennale Zagreb međunarodni festival za suvremenu glazbu, 12.05.1975-18.05.1975
Mjesto održavanja Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
Vrsta priredbe koncert elektroničke glazbe
Datum održavanja 15.05.1975
Početak 15:00
Organizatori Koncertna direkcija Zagreb
Djela Natko Devčić:Sonata
Branimir Sakač:Synthana u realizaciji Elektronskog studija Radio Beograda
Paul Pignon:Hendrix
Josip Kalčić:Duboki Do