hr | en

Acezantez

Manifestacija Muzički biennale Zagreb međunarodni festival za suvremenu glazbu, 12.05.1975-18.05.1975
Mjesto održavanja Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
Vrsta priredbe koncert komorne glazbe
Datum održavanja 14.05.1975
Početak 23:00
Sastavi Acezantez
Organizatori Koncertna direkcija Zagreb
Djela Dubravko Detoni:Taboo, ambijentalna glazba