hr | en

Singular - Plural, audio video projekt, Hans Otte

Manifestacija Muzički biennale Zagreb međunarodni festival za suvremenu glazbu, 12.05.1975-18.05.1975
Mjesto održavanja Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (Mala dvorana)
Vrsta priredbe solistički koncert
Datum održavanja 13.05.1975
Početak 23:00
Organizatori Koncertna direkcija Zagreb
Solisti Hans Otte
Djela Hans Otte:Kakva je razlika između tebe i mene