hr | en

Naslov Podnaslov
Život i rad Dragutina Turányja
Elena Luisa Ragnina udata Pozza Sorgo ili Elena Pucić-Sorkočević (1748.-1865.) intelektualka i skladateljica
Korisne veze: Luka Sorkočević – Ruđer Bošković – Pietro Metastasio
Václav Talich and the Slovenian Philharmonic Orchestra (1908-1912)
Ostavština Tihomila Vidošića u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu
Citati narodne glazbe u djelima bečkih klasika
Luka Sorkočević i njegov doprinos pretklasičnoj instrumentalnoj muzici. Bilješke o kompozicijskom slogu i prilog stilskoj analizi njegova djela
Hrvatski muzikolog Josip Andreis
Krešimir Baranović
Muzička akademija u Zagrebu. Povodom 140. obljetnice začetka
Etnomuzikološki rad Luke Lukića (1875.-1956.) uz usporedbu sa snimcima vokalne folklorne glazbe u okolici Slavonskog Broda 80-ih godina 20. stoljeća
Kasnorenesansni motet kao liturgijski, izvanliturgijski i paraliturgijski žanr na primjeru zbirke Sacrae modulationes (1600.) Gabriella Pulitija
Bilješke o glazbenopovijesnim temama u opusu Antuna Dobronića
Jedna kritična tačka u razvitku muzičkog mišljenja: Erik Satie
Inventar kaptolskih muzikalija u Hvaru iz 1646. i 1647.
Ivo Vuljević, Ostavština vizionara U povodu tri desetljeća nagrade Ivo Vuljević
Dubrovački ranobarokni skladatelj Vinko Komnen i mreža njegovih odnosa s prethodnicima i suvremenicima
Glazbena kritika Žige Hirschlera Žiga Hirschler's Music Criticism
Tragovima pulske glazbene samosvojnosti - stvaratelji glazbenog identiteta Pule u prvoj polovini 20.stoljeća: Maria Polla-Puecher, Romeo Endrigo i Rudolf Župan
László Dobszay’s Research of Mediaeval Chant Sources from the Zagreb Bishopric — Its Importance and Reception in the Context of the Music History of This Region
Organs and Organ Builders in the Croatian Lands from the 14th to the 16th Century
Vjera Katalinić - Stanislav Tuksar (ur.): "Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Glazbena historiogragija i identit", Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2013., 323 str., ISBN 978-953-6090-48-8
Vjera Katalinić: Sorkočevići, dubrovački plemići i glazbenici = The Sorkočevićes, Aristocratic Musicians from Dubrovnik", Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2014, 165 str., ISBN 978-953-7129-38-5
Jerko Martinić: "Glagoljaško-tradicijsko pjevanje Jutarnja i Večernja (zazivi - psalmi - himni - kantici) na području srednje Dalmacije (šire područje Splita, otoci Brač i Hvar)", Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2014, 1. sv. 169 str., 2. sv.160 str., ISBN 978-953-6090-52-5, ISBN 978-953.6090-52-2
Budimpešta - "Liturgy and Music in the History of the Pauline Order", Muzikološki institut, 25-27. 11. 2013.