hr | en

Naslov Podnaslov
Život i rad Dragutina Turányja
Elena Luisa Ragnina udata Pozza Sorgo ili Elena Pucić-Sorkočević (1748.-1865.) intelektualka i skladateljica
Korisne veze: Luka Sorkočević – Ruđer Bošković – Pietro Metastasio
Václav Talich and the Slovenian Philharmonic Orchestra (1908-1912)
Ostavština Tihomila Vidošića u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu
Citati narodne glazbe u djelima bečkih klasika
Luka Sorkočević i njegov doprinos pretklasičnoj instrumentalnoj muzici. Bilješke o kompozicijskom slogu i prilog stilskoj analizi njegova djela
Hrvatski muzikolog Josip Andreis
Krešimir Baranović
Muzička akademija u Zagrebu. Povodom 140. obljetnice začetka
Etnomuzikološki rad Luke Lukića (1875.-1956.) uz usporedbu sa snimcima vokalne folklorne glazbe u okolici Slavonskog Broda 80-ih godina 20. stoljeća
Kasnorenesansni motet kao liturgijski, izvanliturgijski i paraliturgijski žanr na primjeru zbirke Sacrae modulationes (1600.) Gabriella Pulitija
Bilješke o glazbenopovijesnim temama u opusu Antuna Dobronića
Jedna kritična tačka u razvitku muzičkog mišljenja: Erik Satie
Inventar kaptolskih muzikalija u Hvaru iz 1646. i 1647.