hr | en

Naslov Podnaslov
Antun Dobronić: Pjesme neostvarene ljubavi
Dominikanski antifonarij Franjevačkog samostana na otoku Badija kod Korčule: analiza rukopisa
Haydniana u glazbenim zbirkama sjeverne Hrvatske
Ivan Zajc u ogledalu svoje korespondencije
Music Libraries and Collections in Croatia
Nepoznati splitski orguljaši XVII i XVIII stoljeća
Splitski orguljaš Francesco Gasparini
Cecchinijeve mise iz godine 1617.
Leonardo da Vinci, Josquin des Prez i Scala Peccatorum
Povrh tekstualnog predstavljanja u etnomuzikologiji: od epistemologije do angažmana i pragme
Suvremena muzika u povijesnim relacijama prošlosti
Gostovanje Hrvatske opere u Ljubljani u sezoni 1913-1914.
Iz korespondencije između Ivana Zajca i ljubljanske Glasbene matice
Veze Josipa Slavenskog sa Slavkom Ostercom
Aristotelov glazbeno-teorijski spis Περι άκουστων / De Audibilibus (U latinskom prijevodu Frane Petrića) (I. dio)
Poslednja nadanja i traganja Antuna Dobronića
Ruski umetnički misionar XIX veka u jugoslavenskim krajevima
Nakićeve orgulje iz 1762. u samostanskoj crkvi sv. Frane u Šibeniku. Tehničko-akustička analiza. Restauracija
Novo u evropskoj umjetničkoj glazbi kao sociološko-kulturni problem
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849. I dio: od 1835. do 1839. godine
Vokalnost u opusu Natka Devčića (II)
O sačuvanim primjercima Križanićevih Asserta Musicalia
Intermedijalnost u romanu Berenikina kosa Nedjeljka Fabrija
Boris Papandopulo kao muzički pisac i kritičar
O životu i djelu Antonija Smareglie