hr | en

Naslov Podnaslov
Propitivanje ostvarenja cilja nastave glazbe u kontekstu vremena glazbene hiperprodukcije The questioning of goal achievement in teaching music at the time of musical over-production
Karel Konrád (1842-1894) i konstrukcija panslavenskog glazbenog identiteta Karel Konrád (1842-1894) and the construct of the panslavic musical identity
Franjo Kuhač i zamisao o zemljovidu južnoslavenske glazbene kulture Franjo Kuhač and mapping South Slav musical culture
Traženje zajedničkoga kulturnog identiteta na početku 20. stoljeća: Josef Vajs i pokret za obnovu glagoljaškoga pjevanja u Hrvatskoj i Češkoj In search of common cultural identity at the beginning of the 20th century: Josef Vajs and the movement for the restoration of Glagolitic singing in Croatia and Bohemia
Od vokalne minijature do balade: pristup solo pjesmi Huberta Pettana From vocal miniature to ballad: an approach to Hubert Pettan’s solo song
Hubert Pettan (1912-1989) i Ivan pl. Zajc (1832-1914). Doprinos Huberta Pettana hrvatskoj glazbenoj historiografiji s obzirom na autorove radove o Ivanu pl. Zajcu: u povodu 100. obljetnice Pettanova rođenja i ususret 100. obljetnici smrti Ivana Zajca Hubert Pettan (1912-1989) and Ivan von Zajc (1832-1914). The contribution of Hubert Pettan to Croatian music historiography with emphasis on his studies on Ivan von Zajc: on the occasion of the 100th anniversary of Hubert Pettan’s birth and towards the 100th anniversary of Ivan Zajc’s death
Rukopisna knjiga Friderik Rukavina: istaknuti hrvatski dirigent Huberta Pettana Hubert Pettan’s manuscript book Friderik Rukavina: istaknuti hrvatski dirigent [Friderik Rukavina: a prominent Croatian conductor]
Pettanova neobjavljena knjiga 150 godina Muzičke škole "Vatroslav Lisinski" - Zagreb 150 years of the Vatroslav Lisinski Music School in Zagreb, an unpublished book by Hubert Pettan
Korespondencija Huberta Pettana pohranjena u Zbirci muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Hubert Pettan’s correspondence from the Music Collection of the National and University Library of Zagreb
Hemeroteka Huberta Pettana u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu Hubert Pettan's hemeroteque at the Croatian Music Institute in Zagreb
Bibliographia Musicologica Croatica. Adenda i radovi za 2010. godinu
Bibliographia Musicologica Croatica. Adenda i radovi za 2011. godinu
Paideia i neoplatonističke ideje o glazbenom odgoju i kulturi u renesansnom Dubrovniku u djelima Nikole Vitova Gučetića (1549.-1610.) Paideia and the Neo-Platonic Ideas on Music Education and Culture in Renaissance Dubrovnik in the Works by Nikola Vitov Gučetić (1549-1610)
Propitivanje recepcije skladbi Josipa Kaplana Enquiring into the Reception of Josip Kaplan's Compositions
Franz Xaver Koch vs. Franjo Ksaver Kuhač. Kuhačevi glazbeni i drugi identiteti: skica za psihogram Franz Xaver Koch vs. Franjo Ksaver Kuhač. Musical and Other Identities: A Sketch for a Phychological Portrait
Pisma kao izvor za glazbenu historiografiju na primjeru drugog sveska Kuhačeve korespondencije Letters as Music-Historiographical Sources Exemplified by the Second Volume of Kuhač's Correspondence
Kuhačev putopis o zapadnougarskim Hrvatima u kontekstu dotadašnjih filoloških i etnografskih istraživanja Kuhač's Travel Account on West Hungarian Croats in the Context of Earlier Philological and Ethnographic Research
Glazbeni kozmopolitizam i nacionalizam: hrvatski građanski tisak, etnomuzikološki izvori i Kuhačeva baština Cosmopolitanism and Nationalism in Music. Croatian Civic Press, Ethnomusicological Sources and Kuhač's Legacy in the 1920s and 1930s
Tragom Franje Ksavera Kuhača: Hrvatska glazbena historiografija u prvoj polovici 20. stoljeća s posebnim obzirom na periodizaciju povijesti hrvatske glazbe Following the Track of Franjo Ksaver Kuhač: Croatian Music Historiography in the First Half of the 20th Century - with Special Emphasis on the Periodization of Croatian Music History
The Musical Topography of Zagreb from 1799 to 2010
Croatian Music and Croatian Radio
Music as a Component of Film Sound: Theoretical Aspects
Bibliographia Musicologica Croatica. Adenda i radovi za 2009. godinu
Francesco Sponga Usper (dvostruki unos!!!)
Francesco Sponga-Usper Francesco Sponga-Usper