hr | en

Otvoreni model nastave glazbene kulture: slušanje glazbe i glazbeno opismenjavanje

Godina objavljivanja 2000
ISBN Magistarski rad - 19
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature magisterij
Jezik hrvatski
Autori Sabina Vidulin-Orbanić
Izdavači Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija