hr | en

Dora Pejačević

Podnaslov Dora Pejačević
Godina objavljivanja 2008
Bibliografska jedinica 2008
ISBN 953-96779-2-0 + CD
Uvez tvrdi
Cijena 210.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature monografija
Jezik hrvatski / engleski
Autori Koraljka Kos
Urednici Jelena Vuković
Izdavači Muzički informativni centar