hr | en

Ivan Padovec i njegovo stvaralaštvo na području popijevke

Godina objavljivanja 1985
ISBN Diplomski rad - 954
Broj stranica 57
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature diplomski rad
Jezik hrvatski
Autori Sanja Vukasović-Rogač
Izdavači Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija