hr | en

Križanić, Caramuel e P. F. Valentini sulla divisione dell ottava musicale

Godina objavljivanja 1992
Bibliografska jedinica (1992), 454, knj. 6, str. 19-39
ISBN ISSN 1330-0490
Vrsta literature članak
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik talijanski
Izdanje RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Autori Patrizio Barbieri
Izdavači Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti