hr | en

Asserta musicalia i Nova inventa musica J. Križanića

Godina objavljivanja 1992
Bibliografska jedinica (1992), 454, knj. 6, str. 7-17
ISBN ISSN 1330-0490
Vrsta literature članak
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Izdanje RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Autori Izak Špralja
Izdavači Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti