hr | en

Tragom nastalih društvenih dvorskih plesova staroga Dubrovnika

Godina objavljivanja 1995
Bibliografska jedinica (1995), knj. 4, str. 275-286
Vrsta literature članak
Podvrsta literature analitika
Jezik hrvatski
Izdanje Bašćinski glasi: južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak
Autori Krešimir Magdić