hr | en

Teorije intervalskih napetosti i njihova primjena na modalnu, tonalitetnu i harmoniju sastavljenih modusa

Godina objavljivanja 1996
Bibliografska jedinica 1996
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature doktorska disertacija
Jezik hrvatski
Autori Mirjana Babić Siriščević