hr | en

R.Radica: Skrušeno, dvanaest harmonijskih izraza korala "Herzlich tut mich verlangen"

Godina objavljivanja 1996
Bibliografska jedinica (1996), knj. 5, str. 141-171
Vrsta literature članak
Podvrsta literature analitika
Jezik hrvatski
Izdanje Bašćinski glasi: južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak
Autori Mirjana Babić Siriščević