hr | en

Lijepa naša - priča o hrvatskoj himni

Podnaslov "Lijepa naša" - Story About Croatian National Anthem
Godina objavljivanja 1990
Bibliografska jedinica 1990
Cijena 55.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature monografija
Jezik hrvatski
Autori Andrija Tomašek
Izdavači Muzički informativni centar