hr | en

Glazbena baština naroda i narodnosti Jugoslavije od XVI. do XIX. stoljeća, I

Godina objavljivanja 1980
Bibliografska jedinica 1980
Cijena 0.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature zbornik
Jezik hrvatski
Izdavači Muzički informativni centar
Varaždinske barokne večeri