hr | en

Musik und Musiker in der Republik Dubrovnik vom Anfang des XI. Jahrhunderts bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts

Podnaslov Musik und Musiker in der Republik Dubrovnik vom Anfang des XI. Jahrhunderts
Godina objavljivanja 1981
Bibliografska jedinica 1981
Broj stranica 417
Uvez meki
Cijena 70.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik njemački
Autori Miho Demović
Izdavači Muzički informativni centar
Gustav Bosse Verlag, Regensburg