hr | en

Harmonijska komponenta u glazbenom djelu Ive Mačeka

Podnaslov Harmonijska komponenta u glazbenom djelu Ive Mačeka
Godina objavljivanja 1994
Bibliografska jedinica knjiga druga
Broj stranica 39 (+38)
UDK 78.071 / 78.02
Uvez meki
Biblioteka Musica theoretica
Cijena 70.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik hrvatski
Autori Natko Devčić
Izdavači Muzički informativni centar