hr | en

Centuries of Croatian Music 2

Podnaslov Centuries of Croatian Music 2
Godina objavljivanja 1989
Bibliografska jedinica 1989
Broj stranica 231
Uvez meki
Cijena 70.0
Vrsta literature knjiga
Podvrsta literature znanstvena (muzikološka) literatura
Jezik engleski
Autori Lovro Županović
Izdavači Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb